Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Bujor Oleg, Dr., conf. univ.

Conducere de doctorat: 521.03. Economie şi management