Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

SYMPOSIA STUDENTUM 2016
Facultatea Informatica, Inginerie, Design
Pentru studentii ciclurilor Licenta, Masterat si Doctorat

Facultatea Informatica, Inginerie, Design organizeaza conferinta stiintifica studenteasca Symposia Studentium 2016. Evenimentul va avea loc joi, 19.05.16, ora 10.00, la biblioteca ULIM, et.6.