Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Facultatea Științe Economice organizează Conferința Știinţifică Anuală Symposia Studentium, Masterandum et Doctorandum – 2016 a. Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și globalizării este tema simpozionului.

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare. 

Lucrările conferinței vor fi organizate pe secții. Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.