Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Teoria și istoria artelor plastice /
Theory and history of fine arts

Specialitatea științifică

Sience specialization

651.01

Teoria și istoria artelor plastice

Theory and history of fine arts

  1. Damir Veaceslav, conducător științific: Florea Eleonora
  2. Ştaihman Stela, conducător științific: Florea Eleonora
  3. Veste Maia, conducător științific: Florea Eleonora