Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Șleahtițchi Mihai, dr.hab., prof.univ.;