Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Perju Veaceslav, dr.hab., prof.univ., academician;