Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Evsiucova Raisa, dr., conf.univ.;

 CV Europass