Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Staihman Stela, Student doctorand, Arte, ULIM