Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

SYMPOSIA STUDENTIUM 2016
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială
Pentru studenții ciclurilor Licență, Masterat și Doctorat

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială organizează Conferința anuală SYMPOSIA STUDENTIUM- 2016

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare. 

Lucrările conferinței vor fi organizate pe secții. Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.

Programul conferinței