Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

511.03 Psihologie socială / Social Psychology

  1. Cimpu Aura Cristina, conducător științific: Briceag Silvia
  2. Coda Victor, conducător științific: Caunenco Irina
  3. Petrea Galina, conducător științific: Briceag Silvia
  4. Roşciupchin Diana, conducător științific: Rusnac Svetlana
  5. Zamfira Marius, conducător științific: Şleahtiţchi Mihai