Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Trifonova Larisa, Student doctorand, Marketing, ULIM