Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Coda Victor, Student doctorand, psihologie, ULIM