Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Florea Eleonora, dr., conf.univ.,ULIM

CV