Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ, ULIM

 

CV Europass