Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

MBurlacu Natalia, dr.hab., prof.univ., ULIM

 CV