Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.; ULIM

CV Europass

Lista publicațiilor

Lista publicațiilor 2015