Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ., AȘM

CV Europass

Lista Publicațiilor