Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Director

Enicov Igor

Dr.hab., prof. univ., ULIM

CV