Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Studiul artelor și culturologie / Arts and culture science

  • 651.01. Teoria și istoria artelor plastice / Theory and history of fine arts