Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Științe economice / Economic Sciences

  • 521.02. Economie Mondială; Relații Economice Internaționale / World Economy; International Economic Relations
  • 521.03. Economie și management în domeniu de activitate / Economy and management in field of activity
  • 521.04. Marketing și logistică / Marketing and Logistics
  • 522.01. Finanțe / Finance
  • 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică / Accountancy; audit; economic analysis