Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Psihologie / Psychology

  • 511.03.  Psihologie socială / Social Psychology