Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Ştiinţe inginerești și tehnologii /
Engineering sciences and technologies

  • 232.01. Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale /

                       Conducting systems, computers and information networks