Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Noutăți


COMPETIȚIA DE GRANTURI

Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale anunță și îndeamnă conducătorii de doctorat să participe la competiția națională a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, organizată de către Ministerul Educației al Republici Moldova în anul 2016.